TANDEMOVÉ SESKOKY
NEJHEZČÍ DÁREK PRO VACE BLÍZKÉ

Tandemový seskok

Skysport tandem

20 minut vyhlídkový let,
výskok ve 4000m,
1 min volného pádu rychlostí 200 km/h, 5-8 min letu na padáku

Tandem jako dárek

Kupon Skysport

Nejhezčí dárek pro Va±e nejbliµ±í formou dárkového poukazu.

Skočte si s námi

Tandem Skysport

Tandemové seskoky skáčeme v Kunovicích, Krnově, Mladé Boleslavi, Mostu, Příbrami a v Českých Budějovicích.

Na ostatních leti±tích - po dohodě.

Termíny

Skysport kalendar

Kaµdý víkend od dubna do října. Aktuální přehled termínu zde.

Kontakt

Skysport Kontakt

Skysport - Tandemové seskoky
mail: office@skysport.cz
mob.: 602 180 888
tel./fax: 582 362 166

Odkazy


skysport

SKYSPORT - TANDEMOVÉ SESKOKY

Tandemový seskok Tandemový seskok je nejvyhledávaněj±í adrenalinový záµitek současnosti
Vyzkou±ejte si jednodu±e minutový volný pád ze 4 km bezpečně připoutaní ke svému tandempilotovi. Zaµijte naprostou euforii a neopakovatelný pocit naprosté volnosti a svobody, kterou tandemový seskok nabízí nebo věnujte tandem jako naprosto originální dárek svým nejbliµ±ím, koho máte rádi.

Co je to tandemový seskok?

Tandemový seskok Tandemovým seskokem absolvujete volný pád pevně a bezpečně připoutaní ke svému tandempilotovi. Po příjezdu na leti±tě absolvujete krátkou instruktáµ, zapůjčíme Vám ve±keré vybavení a poté Vás jiµ čeká 20-timinutový let letadlem do vý±ky 4 km. V této vý±ce vyskočíte a proµijete minutový volný pád rychlostí více neµ 200 km/h. Poté tandempilot otevře padák a můµete si vyzkou±et řízení padáku. Přistanete asi po 7 - 10 minutách na leti±ti. Po seskoku obdrµíte certifikát o absolvování seskoku a videozáznam Va±eho tandemového seskoku.
Více o tandemovém seskoku

Tandem - originální dárek

Tandemové seskoky
Přemý±líte nad dárkem pro své nejbliµ±í? Chcete překvapit? Věnujte originální dárek - a to záµitek. Tandemový seskok jako dárek je vhodný ke kaµdé příleµitosti: k narozeninám, svatbě, promocím, za vysvědčení, k vánocům, k výročím... nebo prostě jen tak. Kontaktujte nás a objednejte si u nás dárkový poukaz, který Vám obratem za±leme po±tou.

Firemní akce

Tandem přistání Chcete věnovat VIP dárek pro své kolegy, zákazníky či obchodní partnery? Připravíme pro Vás firemní den na leti±ti plný zábavy, adrenalinu a plný záµitků. Tandemové seskoky patří mezi teambuildingovými akcemi mezi nejvyhledávaněj±í a nejúspě±něj±í. Nabídněte partnerům dárek, na který nezapomenou, a upevněte si tak svou pozici na trhu.
Více o firemních akcích

.
Z va±ich mailů: "Byla to naprostá bomba. Děkuji moc celému týmu Skysport za ten neuvěřitelný záµitek. Dostal jsem tandem od své přítelkyně k narozeninám. Nejdřív jsem se trochu bál, ale na leti±ti byla super nálada, okamµitě jsem na svoje obavy zapomněl. Tandempilot Honza byl samý úsměv a vytvořil pohodu a já se na seskok tě±il. To, co jsem zaµil... To nejde popsat. Ten výhled z letadla, ostatní para±utisté na palubě, pocit v otevřených dveří... Uµ to bylo vynikající.. Ale ten volný pád, ta síla, která na Vás působí., po otevření padáku ten klid.... Prostě to se musí zaµít!!! Uµ vím, co budu kupovat své rodině k narozeninám a Vánocům. Tandemový seskok si musí skočit v±ichni, aby pochopili, µe je je to něco úµasně nepředstavitelného a já se k nim přidám! Musím skočit je±tě jednou! Honzo, moc moc díky a díky i celému týmu za nejhezčí sobotu v mém µivotě! Jirka Mann"